Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” mianowany na stopień majora
Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” mianowany na stopień majora

Aleksander Tarnawski, mieszkający w Gliwicach ostatni żyjący cichociemny, został uhonorowany stopniem majora. Gratulacje w imieniu gliwickiego samorządu złożyli bohaterowi Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta Gliwice oraz Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.

Aleksander Tarnawski służył w 1. Dywizji Grenadierów, następnie w 16. Brygadzie Pancernej w Wielkiej Brytanii, w której szkolono go do zadań specjalnych oraz w 1. Dywizji Pancernej. Przeszedł intensywne szkolenie dla cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Ich zadaniem była walka partyzancka z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.

Z 316 Cichociemnych komandosów AK w działaniach wojennych zginęło 112. Obecnie żyje już tylko jeden z nich, Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”, który po zakończeniu wojny zamieszkał w Gliwicach. Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowano go również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Pro Patria oraz szablą oficerską. Jego losy spisano w książce „Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim „Upłaz”.

Uroczystość mianowania Aleksandra Tarnawskiego na stopień majora odbyła się w środę 19 grudnia w Willi Caro. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Miasta Gliwice: Andrzej Karasiński, sekretarz Miasta Gliwice oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa.

Warto wiedzieć, że w Gliwicach, przy kościele garnizonowym pw. św. Barbary znajduje się pomnik „Gliwiccy Cichociemni”.

Pan Aleksander jest w dobrej formie. Wszystkich zaraża swoją pozytywną energią i uśmiechem. Przypomnijmy, że w tym roku świętował 97 urodziny.

 

Źródło: UM Gliwice, https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/major-tarnawski