Tradycje – JW GROM

Cichociemni nigdy nie stworzyli, w typowym rozumieniu, oddziału wojskowego z własnym sztandarem lub wzorem mundurów. W czasie ostatniej wojny byli pojedynczo lub w małych grupach przerzucani do okupowanej Polski gdzie działali skrycie prowadząc walkę partyzancka przeciwko okupantom. Ich szkolenie i charakter służby powodował, że Cichociemni w większości nie mieli okazji znać swoich towarzyszy broni, zarówno w czasie wojny jak i po jej zakończeniu. Burzliwe lata PRL-u nie sprzyjały kultywowaniu pamięci spadochroniarzy Armii Krajowej. Mimo tych niesprzyjających okoliczności od połowy lat 90-tych tradycje Cichociemnych dzierżą żołnierze elitarnej Jednostki Wojskowej GROM.

W styczniu 1995 r. na wspólne zimowe ćwiczenia żołnierzy GROM-u i brytyjskiego 22. Special Air Service został zaproszony Cichociemny Bronisław Czepczak-Górecki. W jego obecności ówczesny dowódca GROM-u, pułkownik Sławomir Petelicki, wystąpił z inicjatywą nadania jednostce imienia spadochroniarzy AK. Dowództwo jednostki wystosowało w tej sprawie pismo do działającego od wielu lat Zespołu Historycznego Cichociemnych. Odpowiedź była pozytywna. Dalsze starania doprowadziły do tego, że zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej nr 119/MON z 4 sierpnia 1995 r., podjętą w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych, specjalna jednostka wojskowa GROM otrzymała zaszczytne imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej stając się dumnym kontynuatorem tradycji skoczków z okresu drugiej wojny światowej. 1 października 1996 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce ceremonia wręczenia sztandaru jednostce GROM. Dowódca jednostki pułkownik Marian Sowiński, otrzymał sztandar z rąk prezydenta Rzeczypospolitej, Aleksandra Kwaśniewskiego. W uroczystości brali udział licznie przybyli, jedni z ostatnich żyjących Cichociemnych. Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru zostali Cichociemny Bronisław Czepczak-Górecki oraz Agnieszka Petelicka, żona pierwszego dowódcy jednostki.

Obecnie na terenie Jednostki Wojskowej GROM znajduje się Sala Tradycji poświęcona historii jednostki oraz pamięci Cichociemnym, do której skoczkowie Armii Krajowej przekazali i przekazują swoje osobiste pamiątki. Ze względów bezpieczeństwa osoby z zewnątrz nie mają do niej wstępu, jednak jej wnętrze można podziwiać w trakcie wirtualnej wycieczki klikając TU. Przyjeżdżając do Warszawy Cichociemni z głębi kraju lub zza granicy, zawsze mogą liczyć na przyjęcie i gościnę w Jednostce Wojskowej GROM. Dodatkowo w każdą trzecią niedzielę maja, Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej oraz ich krewni zjeżdżają z całego świata, aby złożyć wieniec przy pomniku upamiętniającym bohaterskie czyny Cichociemnych na Cmentarzu Powązkowskim. Po przybyciu do Jednostki uczestnicy spotkania składają kwiaty pod Pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy GROM i Cichociemnych, po czym spotykają się w Sali Tradycji. Dodatkowo żołnierze JW GROM uczestniczą i organizują szereg uroczystości i imprez poświęconych pamięci Spadochroniarzy AK.

(Zdjęcia pochodzą z archiwum JW GROM)

Dowódcy JW GROM
Symbolika JW GROM
Szkolenia JW GROM