Sprawozdania z działalności Fundacji
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2015 – pobierz
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2014 – pobierz
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2013 – pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 – pobierz