Raporty z zadań publicznych

 

RAPORT Z ZADANIA PUBLICZNEGO
z działu 853 § 2810 realizowane przy współpracy
z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

pod tytułem

 „Cichociemni aresztowani przez Sowietów i zesłani na Wschód – Obwód Archangielski”

zrealizowanego na podstawie Umowy GSU3/853/2018
w dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2018 roku