Uroczystość poświęcona Bolesławowi Odrowąż-Szukiewiczowi (ZDJĘCIA)
Uroczystość poświęcona Bolesławowi Odrowąż-Szukiewiczowi (ZDJĘCIA)

W dniu 16 lutego 2015 roku w Opocznie odbyła się uroczystość poświęcona Cichociemnemu Bolesławowi Odrowąż-Szukiewiczowi ps. „Bystrzec”, który urodził się 2.10.1916 roku w Moskwie.

Świadectwo dojrzałości uzyskał w Szkole Kadetów w Rawiczu, następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Do wojska został zmobilizowany w sierpniu 1937 roku. W czasie kampanii wrześniowej walczył w grupie generała Bułak – Bałachowicza, potem w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich od Lublina przez Kowel do Ostroga. 8 listopada 1939 roku przekroczył granice węgierską i przez Włochy dostał się do Francji, gdzie wstąpił do PSZ w Bessieres.

Następnie służył w 3 i 1 Pułku Artylerii Lekkiej. Po upadku Francji dostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Strzelców, potem był w Szkole Piechoty w Dundee. Po zgłoszeniu się do służby w Kraju przeszedł przeszkolenie w dywersji. 26.10.1942 roku został zaprzysiężony w Audley End. Zginął podczas skoku do Polski wskutek niecałkowitego otwarcia się spadochronu spadając koło domków majątku Bratków nad rzeką Czarną koło miejscowości Sulejów. W 1967 roku Jego prochy zostały przeniesione na cmentarz w Opocznie. Odznaczony został 4-krotnie Krzyżem Walecznych. Dziękujemy Kombatantom, Rodzinie Bolesława Odrowąż-Szukiewicza, Starostwu, Burmistrzowi Opoczna, Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Opocznie, Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i młodzieży z LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, młodzieży z innych szkół, organizacji Strzelec i wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości.