Konferencja na UJ „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!”
Konferencja na UJ „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!”

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało konferencję, na której odbyły się trzy panele związane Cichociemnymi oraz kultywującymi ich tradycje żołnierzami JW Grom.

PANEL I, poświęcony Cichociemnym
dr Agnieszka Polończyk — „Idea, nazwa, rekrutacja i szkolenie”
Bogdan Rowiński, Prezes Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej — „Świadomość historyczna gimnazjalistów jako wyzwanie dla Fundacji”

PANEL II, poświęcony Jednostce Wojskowej GROM
Gen. bryg. Jerzy Gut, były dowódca JW GROM, obecnie DKWS — „Geneza powstania Jednostki oraz przejęcie i kultywowanie dziedzictwa Cichociemnych przez Jednostkę Wojskową GROM” (JW 2305)

PANEL III, poświęcony życiu żołnierzy po czynnej służbie
Grzegorz Wydrowski, Prezes Zarządu Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM
Marcin Sikora — „Aktywizacja zawodowa byłych żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych”