23 Gru

Rok 2016 Rokiem Cichociemnych

cc_logo_transparentne_light copy

Z ogromną satysfakcją mamy zaszczyt poinformować, że z inicjatywy Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom.

/tekst Uchwały/

U C H WA Ł A

S E J M U  R Z E C Z Y P O S P OLI T E J  P O L S K I E J

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych

  W lutym 2016 roku przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej /Armii Krajowej, który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

  Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzanie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.

  Cichociemni, ludzie, którzy odbyli szczególnie profesjonalne i specjalistyczne przeszkolenie, stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Z uwagi na fakt, iż ich zasługi w bojach o niepodległość Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne wyjątkowe, powinni znaleźć się na stałe w panteonie naszych bohaterów narodowych.

  Wiedza na temat wielkich osiągnięć i poświęcenia Cichociemnych musi być upowszechniana, przede wszystkim wśród młodych Polaków. Działania ich rodzin, zarówno w Kraju jak i na emigracji oraz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i innych środowisk, które kultywują tradycje Cichociemnych, zasługują na wsparcie instytucjonalne i obywatelskie.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, ustanawia rok 2016 Rokiem Cichociemnych.

/ – / Marek Kuchciński

MARSZAŁEK SEJMU

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/55_u/$file/55_u.pdf

 

18 Gru

Uroczystości pogrzebowe Cichociemnego majora Kazimierza Śliwy „Strażaka 2” – Gdańsk 28 października 2015

28 października 2015 r. pożegnaliśmy majora Kazimierza Śliwę „Strażaka 2”, który spoczął w kwaterze Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

Kazimierza Śliwę żegnaliśmy jako bohatera II wojny światowej, najmłodszego z elitarnej grupy Cichociemnych – Spadochroniarzy Armii Krajowej, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, człowieka uhonorowanego wieloma odznaczeniami wojskowymi, w tym Orderem Wojennym Virtutti Militari. W pamięci wielu z nas zapisał się głównie jako aktywny propagator spuścizny Armii Krajowej, inicjatora budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na gdańskim Targu Rakowym. Odwiedzając kwaterę AK na Cmentarzu Łostowice zwróćmy uwagę na tablicę poświęconą Cichociemnym – ona także pojawiła się w efekcie jego starań. Pamiętajmy w końcu, że był jednym z założycieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Głęboki smutek po śmierci mjr. Kazimierza Śliwy niewątpliwie był największym udziałem rodziny, bliskich, przyjaciół. Łącząc się z nimi w bólu możemy zadać sobie pytanie, czy w takim dniu jak 28 października 2015 r. było cokolwiek pozytywnego, cokolwiek przynoszącego otuchę? Wydaje się, że tak. Otóż pogrzeb „Strażaka 2” odbył się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej Gdynia-Witomino i Jednostki Wojskowej GROM, jednego z najlepszych oddziałów specjalnych na świecie. Operatorom JW GROM kultywującym tradycje cichociemnych towarzyszą dewizy: „Tobie Ojczyzno” i „Siła i honor” – jest zatem komu dzierżyć sztandar.

Z kolei poczet ze sztandarem naszego Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawiła młodzież z Gimnazjum nr 7 w Gdańsku. Asysta gimnazjalistów w stylizacji powstańców warszawskich jest świadectwem, że są nauczyciele dbający o historyczną świadomość młodego pokolenia. Budowanie tożsamości w oparciu o chwalebną przeszłość to zadanie nie tylko dla rodziców, nauczycieli, ale także dla instytucji takich jak powstające w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej. W uroczystościach brali także udział naszej Fundacji oraz GRH Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Tekst i zdjęcia dzięki dzięki uprzejmości Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej majora można obejrzeć w naszej Galerii.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.