Kontakt

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
ul. Stanisława Noakowskiego 10/35
00-668 Warszawa

KRS: 0000453276
NIP: 525 255 67 45

Numer konta Fundacji: PKO BP 34102043170000580203554227

bogdan.rowinski(at)fundacjacichociemnych.pl
marek.widarski(at)fundacjacichociemnych.pl
tomasz.jasionek(at)fundacjacichociemnych.pl

www.facebook.com/FundacjaimCichociemnychSpadochroniarzyArmiiKrajowej