Ordery i odznaczenia Cichociemnego Alfreda Paczkowskiego "Wani", od lewej: Warszawski Krzyż Powstańczy 1944, Medal za Warszawę 1939-1945, Krzyż Armii Krajowej, Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyż  Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta V klasy.

Ordery i odznaczenia Cichociemnego Alfreda Paczkowskiego „Wani”, od lewej: Warszawski Krzyż Powstańczy 1944, Medal za Warszawę 1939-1945, Krzyż Armii Krajowej, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta V klasy.