Szkoła im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK – Stróże
Szkoła im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK – Stróże

Miło nam poinformować, że 17 czerwca w Gimnazjum w Stróżach odbędzie się uroczystość nadania tej szkole imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Warto podkreślić, ze wybór patrona jest świadomy i związany z historią Cichociemnych, ponieważ przed wojną do miejscowej szkoły podstawowej uczęszczał późniejszy spadochroniarz AK Marian Jurecki „Orawa”, który był pierwszym cc, który zginął w okupowanej Polsce. Nadanie imienia gimnazjum połączone będzie z uroczystym odsłonięciem tablic pamiątkowych i pomnika pochodzących ze Stróż bohaterskich żołnierzy II Wojny Światowej – rotmistrza Mariana Jureckiego oraz majora Romana Proszka.

Organizacją uroczystości zajmuje się Komitet, w którego skład wchodzą: Senator RP Stanisław Kogut, przedstawiciel IPN Michał Kalisz, dyrektor Gimnazjum w Stróżach Wiesław Szczepanek. Patronat nad uroczystościami objęła Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, której przedstawiciel będą uczestniczyć w uroczystościach.

Program uroczystości:
10:00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza
Andrzeja Jeża z poświęceniem sztandaru Gimnazjum
11:15 – odsłonięcie tablic pamiątkowych na budynku, w którym urodzili się rotmistrz
M. Jurecki i major R. Proszek
11:20 – przemarsz pocztów sztandarowych na teren szkoły pod pomnik żołnierzy
11:30 – odsłonięcie pomnika rotmistrza M. Jureckiego i majora R. Proszka ufundowanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
11:50 – uroczysta akademia w hali sportowej przy szkole