Sztandar JW GROM

Sztandar JW GROM. Na sztandarze umieszczona jest data pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski - 15 lutego 1941 r., data utworzenia Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego - 13 lipca 1990 r., symboliczny numer GROM-u "13", znak GROM - pikujący orzeł trzymający w szponach złotą błyskawicę (grom), godło Cichociemnych - pikujący orzeł z wieńcem laurowym w dziobie, pośrodku krzyży kawalerskich znajduje się wizerunek orła białego, a z drugiej strony napis "Bóg, Honor, Ojczyzna".8

Sztandar JW GROM. Na sztandarze umieszczona jest data pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski – 15 lutego 1941 r., data utworzenia Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego – 13 lipca 1990 r., symboliczny numer GROM-u „13”, znak GROM – pikujący orzeł trzymający w szponach złotą błyskawicę (grom), godło Cichociemnych – pikujący orzeł z wieńcem laurowym w dziobie, pośrodku krzyży kawalerskich znajduje się wizerunek orła białego, a z drugiej strony napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”.8